20 maart 2015 • maart 20, 2015 at 6:36 pm Qdraw

Zonsverduistering Schokland 2015

Het is de hele ochtend bewolkt geweest, en hierdoor was de zonsverduistering niet zichtbaar. De complete lucht was bewolkt.

Omdat de zon niet zichtbaar was heb ik besloten om naar het noorden te rijden. Volgens diverse kaarten zou het ter hoogte van Epe tot aan de Noordoostpolder minder bewolkt zijn.

Ter hoogte van Zwolle was het nog steeds bewolkt, dus heb ik besloten om de Noordoostpolder in te rijden. Om iets voor half elf ben ik gestopt op Schokland.

Op Schokland heb ik maar een eindje gewandeld omdat de zon toch niet zichtbaar was. Opeens kwam de zon heel even door de wolken en was er een deel van de zon afgedekt door de maan. De onderstaande foto’s heb ik om 11:09 en 11:14 gemaakt.


Zonsverduistering Schokland 2015 ; Middelbuurt, zonsverduistering, eclipse, flevoland, schokland | foto 1


Zonsverduistering Schokland 2015 ; Middelbuurt, zonsverduistering, eclipse, flevoland, schokland | foto 2


Zonsverduistering Schokland 2015 ; Middelbuurt, zonsverduistering, eclipse, flevoland, schokland | foto 3


Zonsverduistering Schokland 2015 ; Middelbuurt, zonsverduistering, eclipse, flevoland, schokland | foto 4

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

19 maart 2015 • maart 20, 2015 at 6:45 pm Qdraw

Structuur in een projectdocument

Om het overzicht te houden van een project zijn er verschillende methodieken mogelijk. In dit artikel ligt ik 3 verschillende methodieken toe.

Het opschrijven van de dingen die je al weet is een manier een structuur te krijgen. Het reizen met de trein van Amsterdam naar Utrecht is een heel eenvoudig voorbeeld. Deze stappen zijn zo eenvoudig dat je deze handelingen volautomatisch doet. Je weet dat je op het station moet zijn en met de trein gaat reizen. Maar wat zijn de tussenstappen? Een tussenstap is bijvoorbeeld inchecken op het station. Door de punten op te schrijven die je al weet, heb je een eerste opzet van de structuur.

Vanaf het begin tot het eind schrijf je stap voor stap en kernachtig de stappen op. Bij elke stap is het belangrijk om het zo eenvoudig mogelijk te omschrijven. Dit houd in dat de buzzwoorden vervangen worden door eigen woorden. Het is belangrijk om de eenvoudige vraag “Wat wordt hier mee bedoelt?” in het achterhoofd te houden. In de vervolgstappen is het handig om de kern verder toe te lichten maar dit doe je eerst door op de kern te focussen.

De derde manier is om van het eindresultaat terug te redeneren naar het begin. Vanuit het eindresultaat werkt je terug naar het startpunt. Deze manier kun je voor meerdere doeleinden gebruiken zoals een plan van aanpak.

Deze drie manieren zijn gereedschappen om structuur te brengen in een projectdocument. De keuze tussen de drie verschillende methodieken hangt af van het project. Wanneer je tegen een obstakel loopt dan is raadzaam om van methodiek te switchen.

Structuur in een projectdocument ; structuur, schrijven | foto 1

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

12 maart 2015 • maart 13, 2015 at 6:28 pm Qdraw

Gestaltprincipes

De basisprincipes voor waarneming zijn de gestaltprincipes. De gestaltpsychologie gaat uit van visuele informatie die door de hersenen onbewust en automatisch wordt waargenomen. Onze hersenen zien automatisch overal patronen in. Deze principes zijn uitgelegd in meerdere wetten en helpen visuele informatie makkelijker te verwerken. In dit stuk licht ik de werking van deze wetten toe.

Items die bij elkaar staan horen bij elkaar. In de wet van Nabijheid worden items die bij elkaar liggen automatisch door de hersenen als een eenheid gezien.

Op basis van vorm en kleur worden elementen automatisch door de hersenen gegroepeerd. In de wet van gelijkheid zijn items die op elkaar lijken hetzelfde. De elementen worden automatisch herkent en door hier in het ontwerp gebruik van te maken voorkom je verwarring.

Elementen die gekaderd zijn horen bij elkaar. Een kader hoeft niet altijd een lijn te zijn, maar kan ook een achtergrond zijn om items te kaderen. Dit is een mogelijkheid om onderwerpen die bij elkaar horen af te kaderen en hierdoor rust te creëren.

Wanneer elementen een gemeenschappelijke bestemming hebben horen deze bij elkaar. Dit is de basis van de wet van de gemeenschappelijke bestemming. We bepalen hier automatisch mee of de dingen om ons heen in verband met elkaar staan. Deze wet kun je toepassen op bewegende items en kijkrichtingen van mensen.

Bij het scannen van een pagina worden de meest eenvoudige vormen het eerste waargenomen. Door het zo eenvoudig mogelijk te houden hoeven de gebruikers de inhoud zo min mogelijk te scannen en is de kans groter dat de gebruiker de juiste keuze maakt. Door de wet van eenvoud maak je het de bezoeker zo makkelijk mogelijk.

Gestaltprincipes ; Gestalt, Gestaltprincipes, principes | foto 1

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

6 maart 2015 • maart 13, 2015 at 6:34 pm Qdraw

Het maken van een wireframing-kit

Het maken van een wireframe is het maken van een blauwdruk van een website. Wireframes worden gebruikt als visueel hulpmiddel bij het ontwerpen van een gebruikersinterface. Een gebruikersinterface wordt gebruikt bij een app of een website.

De wireframes zijn de visuele gids dat het raamwerk van een gebruikers interface bepaald. De wireframes zijn de basis van het functionele ontwerp. Door deze visuele gids uit te werken heb je een middel om te communiceren over de invulling van de functionaliteiten. Deze wireframes voorkomen ruis in de communicatie door te richten op de kern.

Door wireframes te maken focus je op het doel en de functionaliteit. Door in deze stap de wireframes goed uit te werken zorg je er voor dat bij het maken van een visual design de vorm en functie samen komen.

De wireframing-kit wordt gebruikt om elementen te copy-pasten in een nieuw canvas. In het nieuwe canvas kun je deze elementen dan naar eigen stijl uitlijnen en gebruiken om een wireframe te maken.

Er zijn veel manieren om de wireframing-kit te maken, het is aan jou om te kiezen hoe je dit doet.

Balsamiq is een programma dat helpt om snel protoypes te maken. In Balsamiq zit de kit al ingebakken. Voor het maken van wireframes en de wireframe-kit kunt er ook Illustrator (of inDesign) gebruiken. Het voordeel van het gebruik maken van Illustrator is dat het voeren van een eigen stijl mogelijk is.

De wireframe-kit is verzameling van grafische elementen. De grafische elementen zijn zo eenvoudig en functioneel mogelijk uitgewerkt. Dit zijn elementen die je kunt gebruiken voor o.a. vormen, buttons, invoervelden en navigatie.

Voer de functionele stijl door binnen het ontwerp. Wanneer je een bepaald type knop gebruikt voor een handeling blijf dit type knop dan voor deze handeling gebruiken.

Mijn eigen wireframeing-kit:
Het maken van een wireframingkit ; wireframes, kit, ontwerp, user interface | foto 1

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , , ,

Gecategoriseerd in:

27 februari 2015 • februari 28, 2015 at 10:59 am Qdraw

Ideeën toegankelijk maken met een mindmap

Het toegankelijk maken van informatie is iets anders dan het publiceren. Informatie die toegankelijk is kan makkelijk worden gescand. Scannen is het snel doorkijken van bijvoorbeeld een tekst. Informatie is toegankelijk wanneer het voor de gebruiker scanbaar is.

De basis van de mindmap is een boomstructuur. Een boom heeft een stam aan die stam zitten takken en zitten weer zijtakken. Aan deze zijtakken zitten dan de bladeren en deze bladeren bestaan weer uit kleinere onderdelen.

Een mindmap begint met een centraal onderwerp zeg maar de stam. Het centrale onderwerp is in onderdelen te verdelen, de zijtakken. Op deze manier wordt de informatie binnen een ander item toegevoegd.

Mindmap is een middel om ideeën en creatieve processen te ordenen. Het ordenen zorgt er voor dat de informatie toegankelijker wordt. Zo kun je een mindmap gebruiken om in een kleine groep de ideeën op te schrijven zodat er verder op kan worden geassocieerd. De informatie is zo makkelijker te lezen.

Gebruik een mindmap om een structuur te analyseren. Door een mindmap te gebruiken in een boomstructuur orden je de informatie hiërarchisch. Het hiërarchisch opschrijven van informatie kan worden gebruikt om een website te analyseren. Een website is te analyseren door elke klik als niveau uit te schrijven, denk aan de takken en zijtakken van de boom. Door deze non-lineaire manier van ordenen is de structuur zichtbaar.

Hieronder staat een voorbeeld waar een overzicht van de inhoud zichtbaar is. De nadruk ligt in de voorbeeld op de structuur en niet op de tekst.

Ideeën toegankelijk maken met een mindmap ; mindmap | foto 1

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: ,

Gecategoriseerd in:

20 februari 2015 • februari 21, 2015 at 1:37 pm Qdraw

Gebruikers-scenario’s

Gebruikers-scenario zijn taken die een gebruiker kan uitvoeren. Een taak die uitgevoerd kan worden is het kopen van een treinkaartje van Amsterdam naar Apeldoorn. Voor een product of diensten zijn er meerdere taken mogelijk. Zo is in het voorbeeld van het kopen van een treinkaartje ook een optie om een treinkaartje van Apeldoorn naar Deventer een kaartje te halen. Van elk product kun je gebruikers-scenario’s maken.

Een storyboard is een stripverhaal dat snel geschetst wordt. Een storyboard wordt vaak gebruikt om iets snel visueel weer te geven. Bij het maken van een film worden ook storyboards gebruikt. Door het snel te schetsen richt je niet op details maar op de grote lijnen.

Door de gebruikers-scenario’s te visualiseren overzicht. Dus door te focussen op de taak, maak je het product eenvoudiger. Door te kijken of er stappen missen denk je aan taken aanvullen. Door op deze manier kom je op stappen die je anders wanneer je een compleet ontwerp maakt vergeet.

Uitgewerkte storyboard gebruikers-scenarios zijn optel sommen. Door deze storyboards uit te werken en samen te voegen zorg je voor een interaction design dat de nadruk legt op de basisfuncties

De uitwerkingen van het storyboard is het handig om de buitenlijnen op 1px te houden en de overige lijnen de breedte van 0,25px te gebruiken. Het is niet verplicht maar in Illustrator kun je ook de wireframes op ware grote uitwerken.

Om onnodig design werk te voorkomen is het handig om een assest canvas te maken. Een assest is een onderdeel met waarde. Onderdelen met waarde kunnen ornamenten zijn. Een ander voorbeeld is een logo.

Wanneer de eerste basisversie is uitgewerkt met de belangrijkste functies. Nu kun je deze uitbouwen door nieuwe minder gebruikelijke scenarios te bedenken en hier opnieuw storyboards van te maken. Zo bouw je de interface uit van de belangrijkste functies naar functies die minder gebruikt worden.

Een afbeelding uit het treinkaartje-scenario:

Gebruikers-scenario's ; Kaartautomaat, ticket machine, NS, Amsterdam Centraal, Nederlandse spoorwegen | foto 1

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

14 februari 2015 • maart 5, 2015 at 6:57 pm Qdraw

Carnaval Klarenbeek 2015

Het carnavalsweekend is aangebroken en er zijn vandaag carnavalsoptochten geweest. Ik ben bij de carnavalsoptocht van Klarenbeek geweest. Klarenbeek heet tijdens carnaval ook wel Neutendarp. Er zijn 71 startnummers uitgedeeld aan loopgroepen, kleine en grote wagens door c.v. de Neutenkrakers.


Carnaval Klarenbeek 2015 ; c.v. de neutenkrakers, wij hebben de slag te pakken, Klarenbeek, Carnaval | foto 1


Carnaval Klarenbeek 2015 ; wij leggen de lat niet te hoog, cv klabatse, dagobert duck, Klarenbeek, Carnaval | foto 2


Carnaval Klarenbeek 2015 ; wij leggen de lat niet te hoog, cv klabatse, dagobert duck, Klarenbeek, Carnaval | foto 3


Carnaval Klarenbeek 2015 ; c.v. de buurtzuupers, carnaval express, Klarenbeek, Carnaval | foto 4


Carnaval Klarenbeek 2015 ; spektakel, c.v. deurdonders, carnaval houd ons zoet, met dit zoet gaan wij carnaval tegemoet, Klarenbeek, Carnaval | foto 5


Carnaval Klarenbeek 2015 ; c.v. de stamgasten, handjes omhoog voor de hulpverleners, Klarenbeek, Carnaval | foto 6


Carnaval Klarenbeek 2015 ; de flauwe grap, het kan altijd trekker, Klarenbeek, Carnaval | foto 7


Carnaval Klarenbeek 2015 ; japan, c.v. de slaapfluiters, Klarenbeek, Carnaval | foto 8

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: ,

Gecategoriseerd in: